Visie en werkwijze

Familie, kinderen en het innerlijke kind spelen een hele belangrijke rol in mijn werk. Mijn werkwijze is niet voor iedereen tastbaar, maar mijn kwaliteit is om de kern te raken van een probleem of klacht. Hierbij werk ik vanuit mijn gevoel, mijn hart en intuïtie.

De cyclus van ons familiesysteem werkt diep door in ieder mens

Familie is onbeschrijflijk belangrijk voor ons allemaal. Hoe we reageren op anderen, is terug te vertalen naar hoe het met het kind in onszelf gesteld is. Zo kunnen we primair reageren als het verwonde kind in ons, maar we kunnen ook reageren als de kritische ouder, of als de volwassene.

Van generatie op generatie worden allerlei overtuigingen, patronen, trauma’s, conditioneringen, misvattingen en emoties doorgegeven. Alles wat wij ooit hebben meegemaakt, werkt door in de relaties die wij nu hebben. Onderwerpen en vraagstukken die een rol spelen in je leven, zijn voor mij te herleiden naar je oorsprong en zelfs naar de generaties daarvoor. Want alles staat in verbinding met elkaar!

Om duidelijkheid te scheppen, breng ik situaties uit het verre verleden terug naar het nu. Dat doe ik zonder oordeel en vanuit zachtheid. Ik leg de situaties naast elkaar en laat de spiegel van pijn en beperking zien. Hierdoor leer je om je eigen gedrag en je levenshouding beter te begrijpen. Wanneer je nog vastzit in oude patronen, zul je zien dat je vaak primair reageert. Deze primaire reacties zijn verbonden met pijn.
Maar je kunt ook leren om op een andere manier te reageren.

Bewustwording leidt tot gedragsverandering

Mijn doel is dat mensen zich bewust worden van deze reactiemogelijkheden. Zodra jij je bewust bent van je pijnlijke rode draad, van je triggers, kan je leren om niet meer primair en emotioneel te reageren als het verwonde kind, maar als de volwassene. Het volgende voorbeeld uit mijn praktijk maakt duidelijk wat ik hiermee bedoel:

“Voor me zit een man van 37 jaar. Hij zit in elkaar gedoken en hij vertelt dat hij zelfstandig ondernemer is in het bedrijf van zijn vader. Maar alles valt hem zo zwaar. De dagelijkse dingen, het leidinggeven, zijn energiepeil is laag. Hij heeft moeite met de houding van zijn vader. Het lukt hem niet om voor zichzelf op te komen. Ik zie beelden voor me van toen hij klein was. Ik zie dat hij opgevoed is door een strenge, keiharde vader. Niets was goed genoeg en hij werd fysiek en emotioneel mishandeld.

Ik vertel dit aan hem, en hij moet huilen. Ik vertel hem ook dat er op dit moment vóór mij niet een volwassen man zit, maar het kleine, kwetsbare jongetje dat gebukt ging onder de energie van zijn vader. En nog altijd is er die pijn, onbewust en ik maak het hem bewust. Nooit is het goed genoeg, nooit een compliment. Geen wonder, dat het leven zwaar is voor hem als ik zie hoe zijn rugzak nog gevuld is met oud zeer. In voorzichtige bewoordingen vertel ik hem waar volgens mij zijn werk zit: het verwerken van trauma’s en het creëren van innerlijke veiligheid.

Omdat de ingang naar het emotionele brein via het lichaam loopt, geef ik hem een healing. Ik vraag hem wat zijn intentie is met de healing. ‘Innerlijk vrij zijn en innerlijk veilig voelen’, zegt hij. ‘Ik wil niet meer het bange jongetje zijn, ik wil niet meer voortdurend op mijn hoede zijn en op mijn tenen lopen.

Energie volgt intentie: alleen wanneer je focust op wat je wilt creëren, kan het zich manifesteren. De healing brengt een hele diepe ontspanning, waardoor je je ook bewust wordt van de werkelijke pijn.

Een paar weken later ontmoet ik de man voor de tweede keer. Ik zie nu een man die rechtop zit en straalt. Hij voelt en beleeft zijn emoties intens en maakt andere keuzes. Hij vertelt dat hij nu ziet hoe eenzaam hij was als kind, en hoe hij dood wilde toen hij zestien was. Weggestopte herinneringen zijn teruggekomen en hebben hem teruggebracht bij zichzelf. Hij is weer in verbinding met zijn innerlijke kind.

Deze sessie geef ik hem een meditatie met de helende reis, voor heling, vergeving en verbinding met zijn innerlijke kind. Het effect is wonderlijk, zoals hij het noemt. Hij geeft aan niet te begrijpen wat ik doe, maar dat het uniek en wonderlijk en uiterst liefdevol is, dat voelt hij wel, zo zegt hij. 

Ik zie de man groeien en bloeien. Hij komt los van het verleden. De pijn wordt afgepeld door de healing, waarbij zijn overleden dierbaren en engelen, en mijn engelen, hem helpen los te komen van pijn uit zijn familiesysteem.”

Tot hoever gaan de familiethema’s terug?

Ik wil mensen graag bewust maken van hun klachten. Hiermee werk ik met hun beschadigde kindsdelen en hun familiesysteem. Door emoties en patronen uit het familiesysteem zichtbaar te maken, alsook de beschadigingen van het innerlijke kind, worden gevoelens inzichtelijk.

Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat er in het hier en nu een herhaling plaatsvindt van verborgen pijn en/ of een verdrongen trauma. Treffend vind ik het altijd dat de leeftijden in de cyclus overeenkomen met één of meerdere generaties terug. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je ouders gingen scheiden toen je tien was, en dat jij gaat scheiden op het moment dat jouw kind ook tien is. Het kan ook zijn dat er in je huidige relatie sprake is van fysiek en/of emotioneel geweld, en dat jouw ouders (en misschien zelfs wel je grootouders) ook een dergelijke relatie hadden.

Je kinderen kunnen ook bepaalde emoties ‘overerven’. Misschien heeft je kind verlatingsangst, terwijl het nog nooit verlaten is. Dat kan heel goed jouw verborgen emotie zijn! Ik maak het zo vaak mee, dat ik mag werken met diverse mensen uit één familiesysteem. En als er één familielid uit het systeem de stappen naar bewustwording maakt, gaat eigenlijk dit hele systeem een beetje wiebelen. En zo zie je een hele groei op gang komen, binnen de familie. Men wordt zich ervan bewust hoe situaties echt zijn verlopen in hun leven. Men gaat, indien de ander dit toelaat, in gesprek over vroeger. Hiermee kunnen pijnlijke ervaringen of herinneringen zachter worden. Het is de ‘cycle of life’, die gevuld is met herhalingen. Maar er is altijd wel een familielid die uit dit systeem stapt en die een nieuwe beweging start binnen het bestaande systeem. Groei wordt mogelijk en pijnlijke, terugkerende thema’s uit het familiesysteem kunnen worden vervangen door nieuwe thema’s.

Hoe kan je het familiesysteem positief beïnvloeden?

Wij leven in een tijd, waarin het voor mij lijkt alsof alles wat nog donker is aan het licht mag komen. Een tijd waarin de mens op weg gaat naar zichzelf, naar zijn eigen autonomie. Thema’s als emotioneel geweld, fysiek geweld, alcoholisme, geloof, verslaving, pesten, liefdeloosheid, verlating; alles wil getransformeerd worden. Niet bij iedereen, en dat heeft weer met bewustzijn te maken. De ene mens heeft een lager bewustzijn en de ander een hoger. Dit betekent niet dat de een meer is dan de ander. Dit betekent dat degene met het lagere bewustzijn nog moeite heeft om uit de slachtofferrol te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn levensproces. Iemand met een hoger bewustzijn wil en kan wel die eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat ik veelal hoor, is dat men het nog nooit zo op die manier heeft weten te belichten of onderzoeken. In mijn ogen is niets onmogelijk. Het nu is voor mij een mooie afspiegeling van de eerder opgedane ervaringen uit je oorsprong.

In gesprek met de ander zie ik beelden die te maken hebben met de hulpvraag. Deze beelden leiden vaak terug naar hun kindertijd of naar (traumatische) situaties/gebeurtenissen uit de kindertijd. Ook mag ik hier het familiesysteem zien en werk ik vanuit liefde met overledenen die kunnen bijdragen aan het helingsproces in jezelf. Ze laten mij zien waar de verstrikkingen zijn ontstaan en waardoor. Ik mag dit helder maken. Wat je dan ziet, is dat er heling ontstaat in deze cirkel van de familie.

Ik maak contact via de energie van degene die bij me is of met behulp van iemand uit het familiesysteem, bijvoorbeeld (overleden) ouders, opa/oma of voorgangers. Voor mij is het een hele pure werkwijze, en iedere dag ben ik weer verwonderd over wat ik meemaak in de sessies en trainingen.

Pijn en patronen, structuren die al generaties onbewust doorgegeven geworden, en verbanden die (soms grote) invloed op jou hebben. Kinderen laten met hun gedrag, welk gedrag dan ook, zien wat er in iemands binnenwereld leeft. Ik neem het kind en de ouders altijd in mijn hart wanneer ik met ze werk, en hierbij ook de grootouders en de ouders daarvoor. Want alles staat in verbinding met elkaar.

De buitenwereld als spiegel

De buitenwereld fungeert als bespiegeling voor de processen en de groei die iemand zou kunnen oppakken. Met andere woorden: de gebeurtenissen in je leven en de mensen die je tegenkomt, houden je een spiegel voor. Als je goed kijkt, zie je dat ze je een les aanbieden, die jij kunt accepteren of niet. Deze triggers (de gebeurtenissen en/of mensen) willen je dus iets vertellen over onverwerkte ervaringen en oude pijn in je diepste binnenwereld en je innerlijk kind.

In mijn praktijk probeer ik je zo te begeleiden dat je weer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens en emoties, zonder de dingen bij een ander neer te leggen. Je doet hiermee niet alleen jezelf een groot plezier, maar ook je kind(eren) en andere dierbaren. Je komt weer bij jezelf en je kunt aangeleerde overtuigingen herzien en waar nodig loslaten, ongeacht wat de buitenwereld daarvan vindt. Je leert om bij jezelf te komen, en je veilig genoeg voelen om te voelen wat je voelt. Om het kind in jezelf de ruimte te geven, zodat je niet telkens meer als gekwetst kind reageert. En je leert om in het nu te kunnen zíjn, met alles wat er is. Zo kun je weer met vertrouwen, kracht en liefde je leven leven!