Bezielende rouwverwerking- boodschappen uit de Lichtwereld

Afscheid nemen. 
Iemand waar we in het leven zo intens van hebben gehouden, kunnen we niet laten gaan. Het is verschrikkelijk moeilijk. We gaan dan een periode in van intens gemis en verdriet, soms ook met schuld- of spijtgevoelens.

Kun je het verlies van een dierbare verwerken?

De tijd lijkt stil te staan en soms voelt het alsof de grond onder je voeten is weggezakt. Je voelt je instabiel. Alles wat je eerder wel kon, lukt je nu even niet meer. Alle gevoelens in dit proces vragen om acceptatie. Acceptatie van dat wat er is.

Is er leven na de dood?

Wanneer we te maken krijgen met het verlies van een dierbare, komen er ook zingevingsvraagstukken omhoog. ‘Waar is de ander nu? Is er leven na de dood? Zo ja, hoe dan? Is mijn band nu definitief verbroken? Ontmoet ik de ander ooit weer? Blijft er nog wel een vorm van contact bestaan? Is er nog verbinding mogelijk?’ Deze vragen kom ik voortdurend tegen in mijn werk. De dood roept sterke emoties op, vragen, en behoefte aan verdieping. In mijn sessies geef ik hier vanuit liefde antwoorden op. Ik stel vooral wedervragen: ‘Hoe beleef jij dit zelf? Wat denk jij dat waar is?’ Ik doe dit om de ander te stimuleren om zijn eigen waarheid te vinden. Want voor ieder mens is het weer anders.

Mijn geloof: de dood is een begin van een nieuw leven in de lichtwereld
Ik geloof inmiddels, door alle ervaringen die ik de afgelopen acht jaar heb gehad in mijn werk en toen mijn eigen moeder stierf, dat de dood een begin is van een nieuw leven in de lichtwereld. Een wereld, een dimensie, waar geen angst, pijn, verdriet of oorlog is. De dood is een geboorte, een terugkeer naar huis. Naar waar wij allen vandaan komen. Een wereld, die in mijn ogen onlosmakelijk verbonden is met ons hier op aarde. Zij, die dood zijn gegaan, leven voort in ons hart. Zij leven in en om ons heen. Hoe moeilijk dit aards gezien ook klinkt.
Gek genoeg herinneren veel mensen zich niet meer waar ze echt vandaan komen. Dit bewustzijn groeit, of ontstaat vaak wanneer mensen zich gaan verdiepen in hun leven, of een wake-up-call krijgen in de vorm van een scheiding, het verlies van een baan, een burn-out of het verliezen van een dierbare.

Ik heb niet de waarheid in pacht, maar dit is waarin ik geloof, en het is voor mij een diepe innerlijke overtuiging. Dat wil ik graag delen. En als het nodig is voor jou, dan mag je dat zelf ervaren. Mijn wake-up-call waardoor ik me realiseerde waar ik vandaan kom, kreeg ik dertien jaar geleden:

‘Een vrouw vertelde mij toen over engelen. Ik had zoveel emotionele pijn, ik was zo depressief, ik kon het leven niet meer leven. Maar toen deze vrouw me vertelde over de engelen, was het net alsof oude herinneringen terug kwamen. Ja! Ik voelde en wist direct, dat het waar was wat ze me vertelde. Hoe kon ik dat vergeten zijn? Vanaf dat moment ben ik me steeds minder eenzaam gaan voelen en is mijn persoonlijke ontwikkeling in een sneltreinvaart gegaan. Het was geen aanname, het was een heel diep weten. Mijn brandend vuurtje werd op dat moment aangewakkerd. Iets waarvoor ik tot op de dag van vandaag nog dankbaar ben.’

Rouw- en verliesverwerking, met behulp van de overledene en engelen

Het is keer op keer bijzonder, wanneer iemand bij mij komt om het verlies van een dierbare te verwerken. De ziel van de overledene is direct actief aanwezig in het gesprek. De intense stralen van liefde en licht golven via deze ziel naar mij en dan naar de rouwende. En ik mag hem of haar ervan bewust maken dat dit gebeurt. De overledene en de engelen zorgen er ook voor dat degene die bij mij is voor hulp, deze diepe gevoelens zelf ook ervaart.

Verinniging

Op zo’n moment wordt de band tussen de overledene en de rouwende verinnigd. Het kille gevoel van de dood verandert in het besef dat die ander er nog altijd is. Het intense gevoel van liefde is met geen woorden uit te drukken.
Er is een verinniging ontstaan, degene die rouwt laat ik in de sessie de liefde voelen vanuit de geestelijke wereld. En dat is heel troostend. Want het is niet in woorden uit te drukken hoe intens deze liefde voelt. Wat ik veelal hoor, is dat het voelt alsof niet ik, maar degene die men zo mist hen aanraakt in de sessie. 
En dat klopt, ik voel dat het zo werkt. Je zult me ook vaak met mijn handen zien bewegen, zoals de overledene dat deed. Maar ook de blik in mijn ogen of de taal die ik gebruik, zal je sterkt doen denken aan de overledene. Zij die naar de lichtwereld zijn gegaan, zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over jullie leven aan mij te vertellen. Ze willen namelijk niet dat de ‘achterblijvers’ lijden; ze zijn er immers nog. Weliswaar in een andere vorm, en het lijkt misschien ook alsof ze heel ver weg zijn, maar ze zijn heel dichtbij.

Er schijnt een licht van jou op mij

De rouwende persoon gaat door deze bezielende wijze van communicatie zelf anders denken en anders voelen. Je ervaart dat er nog altijd contact is en je krijgt daarin dan ook signalen vanuit de buitenwereld. Dat kunnen de kleinste dingen zijn, met een prachtige symboliek. Via de natuur, via muziek, of via opkomende gedachten. Dit beleef je met dezelfde intensiteit die je ook voelde tijdens de sessie.

Geluksmomentjes

Rouwen is een diepgaand proces. De verinniging biedt geluksmomenten, maar het blijft ook pijn doen. Het blijft moeilijk om afscheid te nemen van een dierbare. Want hoewel de dood een nieuw begin is voor de overledene, missen wij in het aardse hier en nu het dagelijks contact en de fysieke aanwezigheid.

Omdat het zo moeilijk is om afscheid te nemen van onze allerliefsten, geef ik daarbij ondersteuning. Ik geef troost en ik geef ruimte, en her- en erkenning voor het verdriet. De angst, de boosheid, de teleurstelling en soms ook het medelijden omdat iemand zo ziek is geweest, zijn een heel scala aan gevoelens die de revue passeren. Deze emoties zijn nodig om het verdriet te verwerken. Als je bij me bent, draag ik je een stukje en zorg ik er samen met de overledene voor dat er toch weer een voorzichtige glimlach op je gezicht komt. Je gaat lichter weer naar buiten.

De ervaring voor mensen, dat de dood toch niet betekent dat iemand helemaal weg is, schept vertrouwen. Het schept hoop en een nieuwe kijk op de dood. Voor mij is het tijdens deze sessies zo ontroerend dat alle zielen, klein of groot, mij ondersteunen in mijn werk. Dat we samen de rouwende ervan bewust mogen maken dat hun liefsten er nog altijd zijn. Er zijn baby’s, die in de buik of vlak na de geboorte zijn overleden, kinderen en volwassenen, die soms al meer dan vijftig jaar dood zijn, die mij helpen met mijn werk. Ze helpen om de rouwenden bij te staan in hun verdriet en om de pijn te transformeren naar liefdevolle en dierbare herinneringen. Ze helpen om de rouwende weer vertrouwen en hoop te geven en om ze het contact met hun overleden dierbare te laten ervaren. Ik ben hierbij een ‘doorgeefluik’. Met liefde. Voor jou en je dierbaren.