Kind

Jij bent goed zoals je bent, jij mag er zijn lief mooi kind!

De Eigen Wijsheid van ieder kind

Net als volwassenen dragen ook kinderen gevoelens en emoties mee. Als deze emoties niet verwerkt worden, kan de energie stagneren in het lichaam, waardoor het kind geblokkeerd kan raken. Je kunt merken aan je kind dat het zich niet helemaal prettig voelt. Ze raken als het ware vol.

Mijn missie is dat kinderen (en hun ouders!) volledig gezien en gehoord worden in hun hulpvraag, zodat ze samen verder kunnen. Kinderen hebben een gelijkwaardige wijze van communicatie nodig, zij hebben een intense behoefte om zich gezien, gehoord en geliefd te voelen, net als wij.
Met de ouders maak ik de reis naar binnen. Indien er een hulpvraag is, dan stem ik me af via de moeder om uit te kunnen komen bij de kern van de klacht.

Het Nieuwetijdskind

De kinderen van deze tijd bezitten een Eigen Wijsheid die nog niet altijd begrepen wordt en soms niet overeenkomt met wat hen als waarheid wordt aangereikt. Ze hebben een hoog bewustzijn en een sterke spirituele basis, wat wil zeggen dat ze bijzonder goed voelen en weten wie ze zijn. Mogelijk is dit voor jou als ouder best nog moeilijk te bevatten.

Deze kinderen laten ook een spiegel zien.Ze zijn een ster om via hun gedrag onze emoties en ons gedrag te weerspiegelen. Het is de kunst om voorbij het gedrag te leren kijken welke boodschap hierin ligt verscholen voor jou. Ook dragen ze hun maar ook onze onverwerkte ervaringen en/of trauma’s uit. Totdat de ouder zich hiervan bewust wordt, zal het kind in meer of mindere mate uitingen van bijvoorbeeld angst, woede, verdriet of eenzaamheid laten zien. Op die manier mogen wij, als ouders, ons bewust worden van wat er nog in ons diepste zelf ligt opgeslagen aan pijnlijke ervaringen. Alleen dan kan het ‘moeilijke’ gedrag van het kind veranderen. Het kind, wenst maar 1 ding en dat is dat de ouder(s) gelukkig zijn en hun leven leven vanuit hun volle potentie.

Met geen enkel kind is iets mis

Ik geloof in ieder kind. Ieder kind verdiend het dan ook ten volle gezien te worden.
Dit vraagt tijd en geduld. Het lijkt ook alsof deze kinderen heel slecht tegen autoriteit kunnen. Ze vragen als het ware om een nieuwe beweging in de ouder of opvoeder zelf. Ze spreken de taal van het hart. Deze taal is zonder oordeel, zonder kritiek en met heel veel empathie.
Wanneer deze kinderen voortdurend onder stress staan, of te maken hebben met bestraffing, thuis of op school, dan kan dit zich uiten in moeilijk gedrag. Zoals boosheid, angst, of grenzeloosheid.

Het hoogsensitieve kind

Veel kinderen zijn hoogsensitief. Door hun bijzondere gevoeligheid voelen zij hun eigen begrenzing vaak niet goed aan. Hun eigen behoeftes en emoties vervloeien voortdurend met de behoeftes en emoties van de ander. Hierin is het dus heel belangrijk dat jij als ouder zelf mag werken aan je eigen grenzen. Deze kinderen hebben heel veel baat bij het gegeven dat ouders de weg naar binnen gaan. De weg van het hart, en hun eigen spirituele weg gaan bewandelen. Leven vanuit je eigen potentie.

Bij hulpvragen over je kind, werk ik met de moeder

In eerste instantie werk ik altijd met de moeder. Door de prachtige symbiose met moeder- en kind, kan ik het meeste gedrag via de moeder uitwerken en ui kristalliseren. Zodat er een hele mooie helingsweg ontstaat.
Veelal zijn er moeders die na 1 gesprek aangeven dat de klacht over de hulpvraag helemaal verdwenen is. Dit zijn thema’s als eenzaamheid, verlatingsangst, driftbuien, agressief gedrag.

Soms wil een kind mij zelf ontmoeten, en dat vind ik groots.

Ik spreek de kinderen aan vanuit mijn hart; dat is een liefdestaal die ieder kind voelt en begrijpt.
Door het open hartscontact dat ik met zowel het kind als ouder maak, ontstaat er direct beweging/ groei waardoor de oorzaak van de onderliggende pijn helder wordt. Als blijkt dat het kind onbewust de emoties van één of beide ouders draagt, gaat deze emotie terug naar de ouder(s). Je kind ervaart tijdens de sessie(s) herkenning en erkenning, het leert om pijn los te laten en om te voelen dat hij of zij goed is zoals hij of zij is.

De emoties van het kind en de interactie tussen ouder en kind

Ik observeer bij kinderen hun onbewuste emoties. Ik houd me niet bezig met het gedrag, wel vertaal ik voor de ouder(s) waar de knelpunten liggen. Deze kunnen liggen in het gezin, in het verleden van de ouder, of op school. Sommige knelpunten blijken echter ook terugkerende thema’s binnen het familiesysteem te zijn.

Door te observeren via de moeder, te voelen en te kijken naar de interactie tussen ouder en kind, kom ik bij de kern van de pijn en/of van de klacht. Door deze te benoemen, krijgt het kind her- en erkenning van zijn of haar gevoel. Er ontstaat dan een prachtig puur gesprek,  waarbij niet zelden de ouder geraakt wordt door de pure uitingen van zijn of haar kind. Open, eerlijk en confronterend. Alleen dan kan het kind verder. Dit kan gaan over allerlei thema’s: de dood, echtscheiding, ruzies, geweld, verlies van een ouder, niet echt luisteren, mishandeling, zich niet geliefd voelen. Dit laatste is vaak een thema dat leeft in de ouder zelf, wat geheeld mag worden, zodat het kind die pijn niet meer hoeft te dragen.

Bereidheid tot meebewegen

Het kind kan loskomen van bepaalde uitingen wanneer de leefomgeving werkelijk begrijpt waar het probleem ten diepste over gaat. Het kind heeft hierin wederom erkenning, steun en liefde nodig. Het kind kan geen oordelen verdragen, want het heeft maar één missie: dat de ouders gelukkig zijn met hem of haar. Wanneer ouders zelf echt bereid zijn om hun eigen levensprocessen onder de loep te nemen, is dit het grootste cadeau wat je je kind kunt geven.
Denk je als ouder slechts rationeel ‘ja, ik begrijp je en ik zal het anders gaan doen’, dan gaat het niet veranderen. Alleen wanneer bij de ouder het hart geraakt is en er wezenlijk besef ontstaat,  dan is er een natuurlijke beweging gemaakt naar een andere manier van leven.

Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden
op jouw manier
en in jou tijd
als 1 van de kinderen op deze wereld.

JIJ BENT JIJ EN DAT IS BIJZONDER!

Welke mogelijkheden zijn er voor jouw kind?

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan het werk te gaan met je kind:

 • training voor ouders
 • individuele sessie- via reading
 • werken met het kind zelf via tekenen en de acceptatiehoepel
 • het kind vertellen over de dood, de ziel en het lichaam en over de lichtwereld.
 • lezingen over kinderen van deze tijd

Ieder kind vertelt mij zijn of haar verhaal, meestal via zijn of haar moeder. Het kind hoeft zelf dus niet per se in mijn praktijk aanwezig te zijn. Op het moment dat ik in contact ben met de moeder, laat het kind laat mij zien waar zijn of haar pijn zit. Vanuit mijn heldervoelen en -waarnemen kan ik duidelijk maken waar het kind baat bij heeft en ook wat er nodig is qua veranderingen. Dit hoeft niet altijd in het gezin te liggen, maar kan zich ook bevinden op de school of het dagverblijf waar het kind dagelijks is. 
Ouders krijgen een hele puzzel mee. Een puzzel die eerst helemaal door elkaar lag en die nu zijn ware vorm terugvindt.

Ik herstel de verbinding met ouder en kind en tegelijk ontstaat er een verbinding van de ouder met het kind in zichzelf. Ieder kind is anders en ieder kind is uniek. Ieder kind laat ook verborgen stukjes zien van de ouder(s). En als dat zichtbaar wordt… zie je dat iedereen in het gezin gaat groeien en bloeien. Het gezin opent zich zoals een bloem dat kan en dan worden er openingen en veranderingen zichtbaar die het menselijke verstand te boven gaan. En daarmee geef ik kinderen en hun ouders de her- en erkenning die nodig is voor wie ze zijn!

Ouders leren bij mij om:

 • hun eigen innerlijke kind weer te herkennen;
 • bewust te worden van hun eigen verborgen spiritualiteit;
 • hun kind te ‘lezen’;
 • de symboliek te zien die hun kind uitdraagt;
 • los te komen van starre opvoedkundige theorieën, overtuigingen en structuren;
 • op een nieuwe wijze te communiceren met hun kind, vanuit zachtheid, geduld en liefde.

Doelstelling:

Kinderen zijn de toekomst van onze samenleving! Mijn doelstelling is het uitdragen van een andere wijze van therapie, coaching en hulpverlening, rondom de problematiek van kinderen en hun opvoeding.

Missie:

Kinderen leren voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Visie:

Het is van wezenlijk belang dat ouders bewustzijn ontwikkelen over hoe het hun eigen (innerlijke) kind is vergaan en vergaat. Wanneer de ouder de eigen levensgeschiedenis niet onder de loep heeft genomen, of er gewoonweg nog geen kennis over heeft, zullen de ervaringen die de ouder het meest pijn hebben gedaan, zich veelal herhalen via de kinderen. Hoe meer inzicht de ouders krijgen over wat zij nog meedragen aan bagage, hoe beter zij leren zien wat voor prachtige boodschap het kind aan de ouders wil laten zien met zijn of haar gedrag.