Gezin

De verbinding tussen ouders en kind

Kinderen kunnen hun ouders dus veel inzichten geven, maar een kind is ook een eigen individu. Zijn of haar eigenschappen worden mede gevormd door de opvoeding en daarnaast doorloopt het een eigen ontwikkeling, waarin mogelijk vergelijkbare thema’s als bij de ouders naar voren komen.

Een kind kan al tijdens de zwangerschap een onveilig gevoel ervaren, een geboortetrauma hebben of vroegtijdig een traumatische ervaring hebben opgedaan. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de boodschap van onze kinderen, en daarmee ook in onszelf, is een sterke en veilige innerlijke basis van groot belang. Evenals de waarheid over je eigen levensgeschiedenis.

Jouw innerlijke kind

Als je je als ouder bewust wil worden van de manier waarop je opvoedt en van de redenen waarom je dat zo doet, dan staat in dat proces jouw innerlijke kind centraal. Waar zit de pijn bij jouw innerlijke kind? Wat heeft het vroeger gemist en hoe heeft dat zijn sporen achtergelaten? Welke invloed heeft dat op de opvoeding van je kind(eren)?

Onze kinderen laten met hun gedrag een dieperliggend stuk van jou als ouder zien. Een stuk dat soms nog diep verborgen ligt en waar we moeite mee hebben, of waarvan we ons nog niet bewust zijn. Wanneer je dit gespiegelde gedrag eenmaal ziet en hiervoor de verantwoordelijkheid neemt, zie je het gedrag van je kind snel veranderen. Maar niet alleen oude stukken worden gespiegeld door je kind. Ook in het hier en nu voelt een kind precies de emoties van de ouder(s) aan. Hij of zij zal ook dit met zijn gedrag spiegelen als je deze emoties niet verwerkt en ermee om leert gaan. Ook hier gaan we direct weer terug naar waaraan jij als kind bent blootgesteld. Ook brengen we in kaart hoe jij als kind omging met emoties en pijn.

Een kind verliest de verbinding met zichzelf wanneer hij of zij niet gezien of gehoord wordt. Daardoor kan een kind de neiging krijgen om te zorgen voor de ouder, omdat de verbinding tussen ouder en kind niet meer juist verloopt. Wij dragen bij aan de groei van onze kinderen, maar misschien dragen onze kinderen nog meer bij aan onze groei!

Wat kan ik betekenen voor jou en je kind?

Je hebt als ouder of opvoeder zorgen over hoe het met je kind gaat, of je ervaart gevoelens van onzekerheid of onmacht in de opvoeding. Je kind brengt, door zijn of haar gedrag, altijd de hulpvragen in. Ik werk vervolgens met jou als ouder, en zo ontstaat er in gesprek met de ouder de wonderlijke waarheid over het gedrag van je kind. Er ontstaat een verhaal. Een verhaal waarover je verwonderd zult zijn dat jouw kind dit probeert te vertellen. Dit verhaal gaat veelal over jou en niet zozeer over het gedrag van je kind, zal je merken. Als jij dan aan de slag gaat met de thema’s die voor jou nog spelen en die je kind heeft opgepikt, verdwijnt het ‘moeilijke’ gedrag vanje kind vaak als sneeuw voor de zon. Vaak zelfs al na één sessie!

Ik ben gespecialiseerd in de volgende thema’s bij kinderen:

 • huilbaby’s
 • woede en boosheid
 • angstgevoelens
 • paranormale invloeden
 • eenzaamheid
 • zindelijkheidsproblemen
 • agressie: slaan en schoppen

De eigenheid van de kinderen van deze tijd

Kinderen van deze tijd hebben een veel hoger bewustzijn en een sterke spirituele basis. Zij voelen enkel. De dualiteit in de mens is voor hen iets ongrijpbaars. Ze reageren puur vanuit hun gevoel. Daarom is mijn stelling ook: ‘Moeilijke kinderen bestaan niet!’
De moeilijkheid ligt namelijk in de leerprocessen van de beide ouders. De moeilijkheid ligt tevens in het feit dat deze kinderen door hun gevoeligheid een andere benadering nodig hebben. Sommige ouders zijn hier nog niet aan toe, en dat vraagt veel over het bewustwordingsproces van deze ouders. Ik mag daar ‘wakker in maken’. De kinderen van nu kunnen niet tegen autoriteiten en willen met hun ouders in gelijkwaardigheid leven.

De kinderen van nu, met hun prachtige gevoeligheid, weten heel diep van binnen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze al volwaardige mensen zijn. Ik geloof dat zij het vermogen hebben om ons als volwassenen te doorzien. Doordat niet iedereen hier aan toe is, krijgen kinderen onterecht allerlei labels en etiketten. Het vraagt enkel om een andere benadering, rekening houdend met hun bijzondere gevoeligheid, en het vraagt om bewustzijn van de ouders. De kinderen hebben vooral onze liefde en ondersteuning heel hard nodig.

Vroeger pasten kinderen zich aan. Ze leerden dat anderen verantwoordelijk waren voor hun verdriet en geluk. De kinderen van nu kunnen dit niet. Zij doen er alles aan om hun eigenheid en uniciteit te behouden. Ze willen serieus genomen worden en gewaardeerd worden. Wanneer je als ouder stapjes naar binnen maakt, zul je dit direct merken in het gedrag van je kind.

 

Lief Lichtkind,
Je moet passen in de standaard
Daarvoor zijn die toetsen bedacht
Maar er zijn geen toetsen
Voor wijsheid en zachte kracht
Geen toetsen voor hoe lief je bent
Of wat je allemaal weet
Voor de keren dat je mij herinnert
Aan wat ik allemaal vergeet
Hoezeer jij mij de weg wijst in mijn leven
Hoe, ik als moeder sinds dat jij er bent mijn waarheid ben gaan zoeken
Ik leer van jou, ja jij bent veel verder dan ik.
Je bent bijzonder sensitief en je voelt haarfijn wat er binnen mij aanwezig is wat ik leer zien,
Dankzij jou!
Lief kind, ik ben me van veel dingen bewust geworden sinds jij geboren bent
En ik zie, weet en voel, dat jij iets anders nodig hebt dan wat je word aangeboden op school.
Blijf gaan voor alles wat je leuk vindt
En hoe je de wereld beleeft
Blijf dromen, blijf in je dromen geloven en durf maar te doen!
Voor alles waar je over kletst
En wat er in je fantasie leeft geniet ik elke dag.
Voor verbanden die je moeiteloos legt
Of hoe je me dagelijks verbaast
Nee, het moet allemaal standaard
En standaard betekent haast
Sinds wanneer is standaard de norm
Je bent zo prachtig JIJ
Helemaal perfect zoals je bent
Blijf alsjeblieft zo heerlijk vrij en blij

Welke mogelijkheden zijn er voor jou en je kind?

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan het werk te gaan met je kind:

 • training
 • individueel consult
 • lezingen over kinderen van deze tijd

Als je jouw kind(eren) wilt helpen, dan kun je je aandacht het beste eerst op jezelf richten, je verdiepen in hooggevoeligheid, weer in jezelf geloven, weer van jezelf houden. Zelfrespect, houden van jezelf, oprechtheid, integriteit, naastenliefde, loyaliteit en vooral eerlijk handelen zijn voorwaarden om een echte kameraad en beschermer voor deze kinderen te kunnen zijn.

Gelukkige ouders, gelukkige kinderen! Als jij, als ouder, werkelijk in jouw stralende kracht komt, zie je dit direct terug bij je kind.

Ouders leren bij mij om:

 • de pijn en of moeite van hun innerlijke kind te herkennen;
 • bewust te worden van hun eigen levensverhaal;
 • bewust te worden van hun eigen gedrag en/ of gewoontes;
 • bewust te worden van hun eigen levenshouding;
 • bewust te worden waar hun gedrag of benadering vandaan komt;
 • hun eigen begrenzing te maken en hierdoor leert het kind dit indirect ook;
 • bewust te worden van hun eigen verborgen spiritualiteit;
 • zelfreflectie toe te passen en hierdoor hun kind te ‘lezen’;
 • de symboliek te zien die hun kind uitdraagt;
 • los te komen van starre opvoedkundige theorieën, overtuigingen en structuren;
 • op een nieuwe wijze te communiceren met hun kind, vanuit zachtheid, geduld en liefde.

Doelstelling:

Kinderen zijn de toekomst van onze samenleving! Mijn doelstelling is het uitdragen vaneen andere wijze van therapie, coaching en hulpverlening, rondom de problematiek van kinderen en hun opvoeding.

Missie:

Kinderen leren voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Visie:

Het is van wezenlijk belang dat ouders bewustzijn ontwikkelen over hoe het hun eigen (innerlijke) kind is vergaan en vergaat. Wanneer de ouder de eigen levensgeschiedenis niet onder de loep heeft genomen, of er gewoonweg nog geen kennis over heeft, zullen de ervaringen die de ouder het meest pijn hebben gedaan, zich veelal herhalen via de kinderen. Hoe meer inzicht de ouders krijgen over wat zij nog meedragen aan bagage, hoe beter zij leren zien wat voor prachtige boodschap het kind aan de ouders wil laten zien met zijn of haar gedrag.